Koronatiltak

Siden det er økende smitte nasjonalt og regionalt, følger vi opp myndighetenes anbefalinger ved å ha fokus på forholdsreglene og tiltakene vi gjør for å bidra til å redusere smittespredning. Dersom du skal ha besøk fra noen fra Rissa Kraftlag, Nortek Elektro eller Dogi IKT så ber vi deg lese gjennom disse punktene: 

  • Dersom noen i husstanden er i karantene eller isolasjon pga (potensiell) corona-smitte ønsker vi ikke å gjennomføre oppdraget og vi ber om at det opplyses om dette.  
  • Har noen i husstanden symptomer på forkjølelse eller influensa så ønsker vi at det opplyses om dette i forkant slik at vi kan sikre at tiltak gjennomføres. 
  • Er noen i din husstand i risikogruppene, dvs over 65 år eller har underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk, ber vi om at du i samråd med nærmeste familie tar en vurdering på om det er ønskelig at vi kommer på besøk.  
  • Vi ønsker at det kun en person er til stede ved ankomst og at denne holder pålagt avstand, dvs minimum 2 meter. 
  • Vi ønsker at du som kunde rydder for tilkomst og rengjør/desinfiserer før elektriker kommer. Elektriker rengjør sine berøringspunkter etter arbeidet er utført. 
  • Vi ber om at våre medarbeidere får jobbe alene mens de utfører jobben, dvs er alene i rommet. 

Del nyhetssak:

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin